Yesterday [slide documentation]

Wilhelmina Godfrey (1914-1994)

Yesterday [slide documentation]

1989

serigraph print

15 x 21 inches

Archival gift of Mark Dabney, 2018