Charles E. Burchfield, Journals, November 18-20, 1940

John Marin, 1940

Charles E. Burchfield, Journals, November 18-20, 1940

Saturday, Nov 18, 2023